Kontakt

DETAPE s.c. Marta i Michał Dembowscy

ul. Łąkowa 3, Hipolitów
05-074 Halinów

tel. +48 608 419 436
e-mail: detape@detape.com

NIP: 822-220-75-85

Numer rachunku bankowego w ING:

96 1050 1025 1000 0090 9482 2054